Zielniki

Zielniki

Zasilając wodą jeden tylko, najwyżej położony element systemu, automatycznie nawadniamy cały pion kaskadowo połączonych ze sobą modułów. Rozwiązanie to pozwala na nawodnienie całej zielonej ściany poprzez dostarczenie wody jedynie do najwyżej położonych elementów całej matrycy. Oznacza to, że za pośrednictwem jednego tylko przyłącza wody dbamy o cały ogród. Inne rozwiązania budowy pionowych ogrodów zakładają konieczność troski o nawodnienie każdej rośliny z osobna, co mocno komplikuje cały układ nawadniający. Montaż ścian kwiatowych nie wymaga ani specjalistycznej wiedzy ani dużego wysiłku. System może być instalowany zarówno na otwartej przestrzeni, jak i wewnątrz budynków.

System Piksel Garden cechuje unikatowy system nawadniania, chroniony zgłoszeniem patentowym.